Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO „AGRIMPEX SP z o.o.”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .
    Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników sklepu internetowego.
2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
    2.1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego  rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujmy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGRIMPEX Sp z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Zwierzyniecka 2, NIP: 792-21-98-965, REGON: 180-285-046, e-mail: rodo@agrimpex.pl, tel. 16 621 34 08, fax 16 623 61 51.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 b) ww. Rozporządzenia, w celu: zawarcia i realizacji umów i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych jest fakultatywne jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
Podane dane nie podlegają profilowaniu.
2.2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2.4. W przypadku gromadzenia danych do celu działalności sklepu internetowego, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy sprzedaży.
2.5. W przypadku gromadzenia danych poprzez newsletter w celu wysyłania informacji o promocjach, o firmie oraz innych informacji o charakterze marketingowych podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie zgoda Użytkownika.
2.6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.7. Dane osobowe są przechowywane w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ich zniszczenia lub utraty.
2.8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2.9. Na wniosek Użytkownika, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w sklepie Internetowym lub newsletter, administrator danych udzieli Użytkownikowi informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku. Zgodnie z art.32 ust 5 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
2.10. Kontakt z danymi osobowymi mają wyłącznie osoby, którym jest to niezbędne do wykonywania pracy związanej z przesyłką
2.11. W przypadku Użytkownika, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. Dane o numerach kart płatniczych są przesyłane bezpiecznym protokołem SSL, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo połączeń w Internecie.
 
3. COOKIES.
3.1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu w celach:
identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów oraz potencjalnych Klientów
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
personalizacji przekazów marketingowych,
sporządzanie anonimowych statystyk oglądalności podstron serwisu.
3.2. Wykorzystywanie plików typu cookie w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika sklepu tj. komputera za pośrednictwem którego korzysta on ze sklepu, jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, zgody użytkownika na takie wykorzystywanie plików typu cookie.
3.3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie. W tym celu należy skorzystać z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 
4. SKLEP INTERNETOWY.
4.1. Informacje otrzymywane przez sklep zawarte są logach systemowych i wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto informacje te wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.
4.2. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę podanych w formularzu danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia rachunku lub faktury VAT oraz wysyłki towaru.

 
{{POLITYKA_CIASTEK}}